Meer resultaten voor terrorismebestrijding

 
terrorismebestrijding
Terrorismebestrijding Terrorisme en nationale veiligheid Rijksoverheid.nl.
U bevindt zich hier Home Alle onderwerpen Terrorisme en nationale veiligheid Inhoud Terrorismebestrijding. Terrorisme en nationale veiligheid. Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken. De overheid doet er alles aan om terroristische aanslagen te voorkomen. Bijvoorbeeld door mogelijke terroristen in de gaten te houden. Door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. En door mensen en gebouwen die risicos lopen extra te beveiligen. Beveiliging van mogelijke doelwitten. De overheid neemt beveiligingsmaatregelen om personen en organisaties te beschermen die het doelwit kunnen worden van aanslagen. Dit verkleint het risico op terroristische aanslagen. Vindt er toch een aanslag plaats?
Terrorismebestrijding in de EU Consilium.
Terrorismebestrijding in de EU. EU-lidstaten vastbesloten terrorisme samen te bestrijden en Europa veiliger te maken voor zijn burgers. Rol van de coördinator voor terrorismebestrijding recentste activiteiten en persmateriaal. Aanpak van buitenlandse strijders. EU-maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten in hun respons op de dreiging die uitgaat van buitenlandse strijders. Voorstel om de doorgifte van passagiersgegevens van internationale vluchten naar Europese lidstaten te reguleren. Bestrijding van het witwassen van geld en van terrorismefinanciering. Achtergrondinformatie over het werk van de Raad aan de EU-wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nieuws.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding.
Zoek binnen deze site Zoek. U bevindt zich hier Home Actueel. Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding. Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding. Op 1 maart 2017 zijn in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme drie wetten in werking getreden. De wetten vullen de huidige mogelijkheden aan om terrorisme te bestrijden. Zo wordt het mogelijk om personen die gedragingen vertonen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan bijvoorbeeld een meldplicht gebiedsverbod of een contactverbod op te leggen. Ook kan een uitreisverbod worden opgelegd. Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor onze nationale veiligheid en democratie.
Terrorismebestrijding SP.
Deel dit op Facebook. Terrorisme moet effectief worden bestreden. Dat doen we vooral door de voedingsbodem voor terrorisme zoveel mogelijk weg te nemen maar ook door gerichte opsporing van politie en justitie naar terroristische organisaties en verdachte personen. Het steeds maar uitbreiden van verzamelingen persoonsgegevens van alle burgers is niet effectief en maakt inbreuk op de privacy van alle mensen. Bij de bestrijding van terrorisme moeten inlichtingendiensten in Europa veel beter samenwerken geldstromen tussen terroristische organisaties beter worden opgespoord en extremistische netwerken in Nederland beter in de gaten worden gehouden.
Terrorismebestrijding Algemene Rekenkamer.
Op deze pagina vindt u alle publicaties onderzoeken achtergrondstudies van de Algemene Rekenkamer over terrorismebestrijding. Onderzoeksrapporten brieven aan de Kamer achtergrondstudies. Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij de organisatie van op afstand geplaatste publieke taken. Kamerbrief 17 september 2015. Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD. Onderzoek 19 mei 2015. Wij hebben onderzoek gedaan naar de wijzigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd in het budget van de AIVD. In 2012 besloot het kabinet 68 miljoen op de AIVD te bezuinigen een derde deel van het totale budget. Eén jaar later werd deze bezuiniging gehalveerd.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Wikipedia.
Uit Wikipedia de vrije encyclopedie. Ga naar navigatie zoeken. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV is een instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding cyber security nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. De NCTV is de voortzetting van de in 2004 opgerichte Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding NCTb.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Terrorismebestrijding.
Zoek binnen deze site Zoek. U bevindt zich hier Home Organisatie Contraterrorisme. Terrorismebestrijding richt zich op het voorkomen van terroristische aanslagen en het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme. Daarnaast bereidt de overheid zich voor om de gevolgen van een aanslag in of tegen Nederland mocht deze plaatsvinden zo veel mogelijk te beperken. In Nederland hanteren alle partijen die bij terrorismebestrijding betrokken zijn de volgende definitie van terrorisme.
Terrorismebestrijding is maatwerk Opinie Voor nieuws achtergronden en columns.
Door Hans Wansink 14 januari 2015 0200. De meeste winst is te behalen met betere uitwisseling van informatie en uitbreiding capaciteit van de AIVD. Toen minister Opstelten in augustus met zijn Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme kwam overtuigde zijn presentatie niet. De minister van Veiligheid ging er te gemakkelijk van uit dat hij met algemeenheden kon volstaan om zijn oude en nieuwe plannen door het parlement te krijgen. De Tweede Kamer nam daar terecht geen genoegen mee.

Contacteer ons